Søren Ibsen
(1640-1681)
Maren "Snedkers"
Jacob Sørensen Snedker
(1677-1751)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Kirsten Terkelsdatter

Jacob Sørensen Snedker

  • Født: 1677, Grenaa Sogn, Djurs N.Herred, Randers Amt
  • Ægteskab (1): Kirsten Terkelsdatter den 11 Nov. 1708 i Grenaa Sogn, Djurs N.Herred, Randers Amt
  • Død: 1751 i en alder af 74 år
  • Begravet: 4 Maj 1751, Grenaa Sogn, Djurs N.Herred, Randers Amt
Billede

punkttegn  Notater:

Jacob Sørensen Snedker er født 1677 døbt den 30 december i Grenaa og han døde 1751 samme sted og blev begravet den 4 maj.
Han blev trolovet den 30 september 1708 og gift den 11 november samme aar i Grenaa kirke med Kirsten Terkelsdatter. forlovere ved vielsen: Anders Dolmer og Anders Skrædder, begge af Grenaa.

Jacob Sørensen Snedker ses den 3 juni 1705 at have taget borgerskab som snedker i Grenaa. I denne forbindelse ses han at have udstedt følgende borgerskabsløfte:
" Saasom jeg underskrevne Jacob Sørensen Snedker barnefød her i Grennaae hafver efter guds forsiun sat mig forre at byge og boe at holde dug og disk herudi hans kongelige May´s Kiøbstad Grennaa og der bruge erlig næring og haandværk og anden borgelig brug som tidernes tilstand kand medførre; altsaa lofver ieg at schicke og forholde mig som det er en erbar og christelig borger vel egner og anstaar, imod vores Gud ved hans arms bistand, anstille mig som en ret christen imod min Konge, vise mig som en troe og ærekiær undersaat, saa ieg hverken for raad eller gunst, ................... nogen tid skal vise det Kongelige huus af Danmark nogen utroskab eller ulydighed; mens ellers altid søge det Kongelige huus´ gaun og beste; Ja om fornødenhed det udkræver, være redebaand at afværge det Kongelige huus i skade og afbræk med gods og lif og blod; Hans Kongelige Majestæts lov og forordninger skal ieg altid ( nest gudsfrycht) holde for en regel og rettesnor udi mit lif og lefnet, skatter og Kongelige paabud af min efne og formue skal ieg ufortrædelig udgifve, min ober og underøfrighed skal jeg bevise ære og lydighed, mine medborgere skall ieg i handel og vandel icke forfalske eller paa nogen paafund giøre dennem nogen forfang udi deres ærlige handel og næring; in summa skal ieg beflitte mig paa alt det som kand komme gud til ære, øfrigheden til lydighed, mig self og min næste til bedste og frembtarv, og det saafremt ieg dette mir borgerskab agter at nyde tilgode. Saa sandt hielpe mig gud og hans hellige ord, sætter ieg og ligeledes min haands underskrift, bekræfter."

Jacob Sørensen Snedker synes at have klaret sig ganske hæderligt og fik efterhaanden raad til at erhverve sig et hus i Grenaa.
Den 24 januar 1744 ses han at have laant 35 rdr. af sin tilkommende svigersøn Michel Christoffersen, og i den anledning udstedte han et gældsbevis, hvori det bl.a. hedder:
" Kiendes ieg underskrevne Jacob Sørensen Snedker borger og indvaaner her i Grenaa og hermed for alle vitterliggiør at ieg med min kiere hustrus og min villie hafver laant og oppebaaret af velagte og velforstandig unge Karl Michel Christoffersen rede penge courandt klingende myndt 35 rdr. skriver tredive og femb rixdaler, toe mark og det paa efterfølgende conditioner:
At efter som bemelte Michel Christoffersen har tilsagt og lovet ( om gud vil ) at ægte min kiære datter nafnlig Karen Jacobsdatter ( som og er samtøgt saavel af hendes forreldre som paarørende nærmere ) skulle enten i hans Mayestæts Søetienrste eller i anden maade ved døden afgaae, førend de træder i ægteskab tilsammen, da hans arvinger af ovenmelte capital ej noget i ringeste maade skulle hafve efter hans død at fordre men omdet saa skulle skee, at min datter ligelides førend de træde i ægteskab tilsammen ved døden skulle afgaae, da bepligter jeg mig ovenskrevne capital uden mindste skillings afgang ( undtagen renten) den sidste skilling med den første, redelig og vel at erlægge og betale til velbemelte Michel Christoffersen og hans arvinger efter at de mig lader opsagt vorder.....:"

Der synes ikke at være tale om et laan i den forstand, og senere i dokumentet oplyses da ogsaa, at Michel Christoffersen og Karen Jacobsdatter, naar de var blevet gift, skulle have fuld raadighed over de 9 østlige fag af Jacob Sørensen Snedkers hus i Grenaa.

Billede

punkttegn  Om Jacob

• Dåb, 30 Dec. 1677, Grenaa Sogn, Djurs N.Herred, Randers Amt.


Billede

Jacob blev gift med Kirsten Terkelsdatter, datter af Terkel Pedersen og N.N., den 11 Nov. 1708 i Grenaa Sogn, Djurs N.Herred, Randers Amt. (Kirsten Terkelsdatter blev født i 1681 i Grenaa Sogn, Djurs N.Herred, Randers Amt, døde i 1750 og blev begravet den 8 Jan. 1750 i Grenaa Sogn, Djurs N.Herred, Randers Amt.)


punkttegn  Parnotater:

_MARI
DATE 30 SEPTEMBER 1708
PLAC Grenaa Sogn, Djurs N.Herred, Randers AmtIndholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af sh@skh-design.dk